Masz pytanie ? Zadzwoń: INFORMACJA KOLEJOWA 19 757

DKD

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, jako organizator transportu szynowego, dąży do uruchomienia w regionie przewozów kolejowych typu aglomeracyjnego o nowym standardzie, wysokiej częstotliwości kursowania i w taryfie zintegrowanej z komunikacją miejską na obszarze miasta Wrocławia i terenach bezpośrednio z nim sąsiadujących. Proponowana nazwa tego systemu to Dolnośląskie Koleje Dojazdowe.

Dolnośląskie Koleje Dojazdowe

Organizacja przewozów
Docelowo, projektowany system obejmie obszar sieci kolejowej z centralnym punktem we Wrocławiu, w obrębie stacji: Oleśnica (Oleśnica Rataje), Jelcz-Laskowice, Brzeg, Strzelin (Ziębice), Legnica, Wołów, Żmigród, Trzebnica, Świdnica Miasto, Bielawa Zachodnia i Wałbrzych Miasto (Wałbrzych Główny).

Ponieważ system kolejowy działający w wyznaczonym zakresie nie pokrywa się z zasięgiem aglomeracji wrocławskiej, będzie on hybrydą regionalnego i miejskiego systemu kolejowego.

Nakreślona powyżej sieć kolejowa obejmuje 44 gminy (w tym 10 miejskich), należące do 12 powiatów ziemskich oraz dwa miasta na prawach powiatu. Na obszarze tym mieszka 1 510 632 osób, czyli 52,48% ogółu ludności województwa dolnośląskiego. Z tego grona 1 219 366 osób mieszka w miastach. Liczba ta stanowi 59,96% całości ludności miejskiej województwa, lecz w obszarze współczynnik urbanizacji wynosi aż 80,72%.

Projekt DKD pozwoli zintegrować region pod względem komunikacyjnym, podkreśli atuty komunikacji kolejowej w transporcie osób i zapewni zrównoważony rozwój tych obszarów. Proponowany możliwy do wdrożenia układ docelowy linii DKD liczy 14 relacji.

Za organizację komunikacji zbiorowej odpowiadają różne organy na różnych szczeblach. By planowana sieć DKD mogła pełnić swoją rolę w stu procentach, projektowany system musi być spójny i perfekcyjnie zorganizowany. Ze względu na okoliczności prawne, które konstruują model ustrojowo – organizacyjny pasażerskich przewozów lokalnych i regionalnych, należy wyjaśnić kompetencje samorządów różnego szczebla.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organizatorem przewozów pasażerskich na rynku regionalnym, mających charakter usług użyteczności publicznej. Tworzy plan połączeń kolejowych, zleca ich wykonanie przewoźnikowi i pokrywa wynikający z ich wykonywania deficyt. 

Inwestycje na rzecz rozwoju kolei
Samorząd Województwa powołał do życia własną spółkę przeznaczoną do wykonywania przewozów kolejowych: Koleje Dolnośląskie SA.Samorząd podjął też szereg szeroko zakrojonych inwestycji na rzecz rozwoju kolei. Rozpoczęto prace nad modernizacją i rozbudową infrastruktury kolejowej, kupiono też nowoczesny tabor kolejowy.

Wrocławski węzeł kolejowy składa się z odcinków o różnym stanie technicznym. Ich cechą wspólną jest mała przepustowość oraz kiepski stan urządzeń i mienia kolejowego. Dlatego sieć wymaga licznych remontów. Samorząd Województwa zabiega o środki na te prace i tworzy koncepcje ich wykonania.

Trwa modernizacja linii z Wrocławia do Legnicy, Żmigrodu i Brzegu, realizowana przez zarządcę infrastruktury, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. W planach jest budowa łącznika Wrocław Żerniki – Lotnisko na Starachowicach. Planuje się przywrócenie funkcji komunikacyjnych Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu. 

Opracowana została koncepcja obsługi pasażerów z wykorzystaniem tego dworca. Prace projektowe są bardzo zaawansowane. Prace nad ponownym włączeniem wrocławskiego Dworca Świebodzkiego do sieci kolejowej mają ruszyć w listopadzie 2010 roku. Przy okazji tego projektu, modernizację przejdzie otaczająca dworzec sieć ulic zostaną. To sprawi, że Dworzec Świebodzki stanie się ważnym elementem systemu komunikacyjnego aglomeracji wrocławskiej. Dodatkowo, mieszkańcy północnych osiedli peryferyjnych Wrocławia zyskają dogodne połączenie z lotniskiem, stadionem na Pilczycach i centrum miasta.

Zróżnicowanie techniczne sieci, różne zapotrzebowanie na przewozy oraz koszty zakupu każą przykładać szczególną wagę do racjonalnego zaopatrzenia w tabor i jego późniejszego odpowiedniego wykorzystania. Zakłada się intensywne wykorzystanie taboru i wysoką wartość wykonywanej dobowo pracy eksploatacyjnej.

Względy techniczne i taborowe będą miały zasadniczy wpływ na rozkład jazdy pociągów DKD. Podstawowe założenie projektu mówi, że każda linia będzie obsługiwana co godzinę, a linia na lotnisko jeszcze częściej. Dodatkowo, na szlakach wylotowych z Wrocławia ofertę DKD będzie przeplatała oferta pociągów regionalnych. Dzięki temu pasażerowie co pół godziny będą mieli do dyspozycji dogodne połączenia kolejowe. Na wielu odcinkach sieci, które będą przeznaczone wyłącznie na potrzeby systemu DKD, planuje się kursowanie więcej niż jednej linii. Dzięki temu pociągi na pewno kursować będą co najmniej co pół godziny. 

Kolejnym atutem systemu DKD będzie rozkład jazdy, skoordynowany tak, by odstępy czasowe między kolejnymi kursami były równe.  Dzięki temu pasażerowie przesiadający się z pociągu na pociąg nie będą musieli się bać, że ich skład odjedzie im sprzed nosa. Przesiadki na stacjach węzłowych będą dogodne i pewne.

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto