Masz pytanie ? Zadzwoń: INFORMACJA KOLEJOWA 19 757

Ulgi

24.01.2011

BEZPŁATNE


Do bezpłatnych przejazdów w wagonach dowolnej klasy pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:

- posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów: legitymacja posła lub senatora.

Do bezpłatnych przejazdów w wagonach klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspress (bilety jednorazowe i miesięczne) uprawnieni są:

1) Dzieci do lat 4
2) Funkcjonariusze Straży Granicznej:
a) umundurowani – w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy           państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz kontrolą ruchu                     granicznego,
b) w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych o       szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do           właściwości Straży Granicznej;
3) Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).
4) Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności       urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego,
5) Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego       mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania     przy czynnościach organów egzekucyjnych.

Dokumenty uprawniające do przejazdu z ulgą 100%:

1) dla dzieci do lat 4: dokument  stwierdzający wiek dziecka.
2) dla funkcjonariuszy Straży Granicznej: Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej;
3) dla funkcjonariuszy celnych: Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego;
4) I dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (ŻW):
a) legitymacja żołnierza zawodowego Żandarmerii Wojskowej (ŻW) i odznaka identyfikacyjna                 żołnierza zawodowego
b) legitymacja żołnierza niezawodowego ŻW i odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego oraz     zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną           korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego ŻW;

II dla żołnierzy wojskowych organów porządkowych:
a) legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę JW.
5) dla funkcjonariuszy Policji: Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych       czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez                   Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub         właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.

 

AKTUALNA TABELA ULG


Komentarze

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto