Ulgi

ULGA 37%

24.01.2011

1) Do przejazdów z ulgą biletową 37%  (bilety jednorazowe) wagonami dowolnej  klasy pociągami REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:a) Inwalidzi wojenni i wojskowi, zaliczeni do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy;b) Kombatanci ...wiecej

ULGA 49%

24.01.2011

Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 49% (bilety jednorazowe i miesięczne) wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:a) Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, posiadające odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan;Do przejazdów z...wiecej

ULGA 51%

24.01.2011

Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 51% (bilety jednorazowe i miesięczne) wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są: a) Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych lub kolegiów...wiecej

ULGA 78%

24.01.2011

Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 78% wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:a) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do uko...wiecej

ULGA 93%

24.01.2011

Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 93% (bilety jednorazowe i miesięczne) wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są: a) Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji*Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowy...wiecej

ULGA 95%

24.01.2011

Do przejazdów z ulgą 95% w cenie biletu w wagonach klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspress i Kolei Dolnośląskich S.A. (bilety jednorazowe i miesięczne) uprawnieni są:1) Przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych:- uznanej za osobę niezdolną do samodziel...wiecej

BEZPŁATNE

24.01.2011

Do bezpłatnych przejazdów w wagonach dowolnej klasy pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:- posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej.Dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów: legitymacja posła lub senatora.Do bezpłatnych przejazdów w wagonach...wiecej

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto