Masz pytanie ? Zadzwoń: INFORMACJA KOLEJOWA 19 757

02.03.2011

Podpisano umowę z Przewozami Regionalnymi

28 lutego 2011r. podpisana została ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o. umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie organizowania, dotowania i wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie dolnośląskim w terminie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. W myśl podpisanej umowy w bieżącym roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekaże Przewozom Regionalnym 102 600 000 zł.


fot. Bartosz Jakubowski


W ramach tych środków blisko 11 mln zł z Funduszu Kolejowego ma być przekazane na niezbędne naprawy rewizyjne taboru kolejowego. Środki finansowe przekazywane przewoźnikowi w ramach umowy mają zabezpieczyć stałość i ciągłość rozkładu jazdy, a także koszty pilnych napraw taboru. W ramach remontów taboru planuje się pomalowanie pojazdów barwami Dolnego Śląska. Województwo Dolnośląskie godzi się tym samym na podniesienie wysokości środków przeznaczonych na utrzymanie taboru, oczekując w zamian jak najszybszego ustabilizowania sytuacji taborowej w Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych oraz wzrostu jakości świadczonych usług.

Urząd marszałkowski będzie ściśle kontrolować prawidłowość i terminowość wykonywania napraw rewizyjnych opłacanych ze środków budżetu województwa oraz warunki podróżowania jakie przewoźnik zapewnia pasażerom w ramach wykonywanych przewozów (między innymi punktualność i częstotliwość wykonywanych przewozów oraz czystość taboru realizującego przewozy).

W nowej umowie przewidziane zostało nałożenie na przewoźnika kar za: zaniżenie punktualności przewozów, spóźnienie pociągu, odwołanie pociągu, uruchomienie pociągu w mniejszym lub innym zestawieniu oraz niewykonanie lub nienależyte wykonywanie postanowień umowy w zakresie zapewnienia podróżnym odpowiednich jakościowo warunków podróżowania. Zgodnie z podpisaną umową wynosić one mają:

1) za niezachowanie punktualności wykonywania przewozów dla pociągów według czasu odjazdu - 5 000 zł za każdy rozpoczęty procent poniżej 95%,

2) za niezachowanie punktualności wykonywania przewozów dla pociągów według czasu przyjazdu- 5 000 zł za każdy rozpoczęty procent poniżej 95%,

3) za opóźnienie większe niż 5 min. odjazdu pociągu ze stacji początkowej - 50 zł za każde opóźnienie,

4) za opóźnienie większe niż 10 min. przyjazdu pociągu do stacji końcowej - 50 zł za każde opóźnienie,

5) za odwołanie pociągu w całej lub części relacji 1 500 zł w przypadku braku zapewnienia komunikacji zastępczej. W przypadku uruchomienia komunikacji zastępczej na warunkach odbiegających od warunków umowy (dot. np. czasu jej uruchomienia) -  1 000 zł,

6) uruchomienie pociągu w mniejszym lub innym zestawieniu - 200 zł za każdy pociąg,

7) niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy dot. w szczególności zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków podróżowania np. za brak ogrzewania w pociągu zimą, nie zamykające się okna, drzwi - 50 zł za każde stwierdzone uchybienie.

Ponadto w ramach umowy przewoźnik zobowiązany został do podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zmian w realizacji rozkładu jazdy pociągów oraz w zakresie obsługi podróżnych.


Komentarze

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Najpopularniejsze

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto